کارلاین چه کمکی به کارفرمایان می کند؟؟؟

کارلاین پشتیبان کارفرمایان

نیرو

کارلاین چه کمکی به نیروها می کند؟؟؟

کارلاین حامی نیروها

خدمات کارلاین

تامین نیرو عملیاتی روزانه (ساعتی)

در خدمت تأمین نیروی عملیاتی روزانه (ساعتی) ما خدمات چند جانبه ای را به شما ارائه می دهیم تا نیازتان به نیروهای روزانه (ساعتی) به نحو احسن برطرف شود؛ بدین صورت کارفرمایان گرامی می توانند نیروها را با توجه به نیاز روزانه کسب و کار خود از کارلاین درخواست نمایند.

تامین نیروی عملیاتی ماهانه (مدیریت نیرو)

اگر مجموعه شما بزرگ است و برای مدیریت نیروهای خود به کمک نیاز دارید، کارلاین همراه شماست. در  این خدمت، نیروهای درخواستی را طبق معیار شما گزینش و استخدام می نمائیم، مدیریت و تمام مسئولیت های قانونی، حقوق و دستمزد و بیمه نیروها را به عهده می گیریم.

مصاحبه و گزینش نیروی مدنظر کارفرما

در این خدمت با توجه به نیاز کارفرما و معیار های مشخص شده ایشان، گزینش و مصاحبه چند برابر ظرفیت جذب انجام می‌شود و تمام اطلاعات کارجویان گزینش شده در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد. در این شیوه، جذب و مسئولیت های بعدی به عهده کارفرما می باشد.

تامین نیروی اداری و ستادی

از دیگر تخصص های کارلاین، جذب نیروهای اداری مطابق با معیارهای کارفرما است. در این خدمت پرسنل اداری توسط متخصصین کارلاین جذب می شوند و کلیه امور مرتبط با نیروها از جمله مدیریت، بیمه و حقوق و دستمزد به عهده ما است.

آموزش پرسنل

از آنجایی که تخصص کارلاین جذب و آموزش نیروها در زمینه های مختلف است، کارلاین آمادگی ارائه این خدمت را به سایر کارفرمایان نیز دارد. در فاز اول در زمینه های آموزش نیروهای خدماتی و تشریفاتی می توانیم یاری گر نیروهای شما باشیم.

مشتریان کارلاین

کسب و کارهایی که از خدمات ما بهره مند شده اند

هدف کارلاین برآورده کردن نیازها و جلب رضایت شماست.

کارلاین با تلفیق تجربه و دانش و با دارا بودن تیم متخصص، همواره سعی بر افزایش رضایت مشتریان دارد.

آیا برای ارتقاء کسب و کار خود با چالش تأمین نیرو مواجه هستید؟

تأمین نیروی خود را به کارلاین بسپارید