آموزش پرسنل

کارلاین پشتیبان کارفرمایان، حامی نیروها

آموزش دیدن در حیطه امور مربوط به یک حرفه، علاوه بر افزایش مهارت افراد، دانش تئوری و عملی نیز به همراه دارد که می تواند چراغ راه ارتقاء شغلی کارکنان باشد. اصولا آموزش کارکنان احساس ارزشمندی در آن ها را افزایش می دهد زیرا نشانگر این است که شما برای ایجاد موقعیت شغلی که وی بتواند به درستی کارش را انجام دهد متعهد هستید و ایشان نیز متقابلا کار خود را به خوبی انجام می دهد و از آن لذت می برد. در کارلاین برنامه آموزشی نیروهای عملیاتی علاوه بر ایجاد حس مطلوب به منظور افزایش مهارت آن ها در کار مد نظر و آشنایی با فرهنگ کارفرمایان تدوین می شود. نتیجه این آموزش ها افزایش عملکرد کیفی نیروها، توسعه و موفقیت سازمان ها و آسودگی خیال کارفرمایان است.
دوره های آموزشی کارلاین با توجه به نوع شغل دارای ویژگی های متفاوتی هستند اما به صورت کلی دارای گام هایی می باشند و اساتید با بهره گیری از ابزار مناسب آموزشی سطوح را یکی پس از دیگری طی می کنند.
آموزش مراحل ذیل را شامل می شود:
۱. اهمیت و ارزش کارفرما برای نیرو ها تشریح می شود.
۲. فرآیند ها و نحوه انجام کار به صورت تئوری توضیح داده می شود.
۳. سپس به صورت عملی نیرو ها آموزش های لازم را دریافت می کنند.
۴. در پایان نیز ارزشیابی انجام می شود. در صورتی که نیرو نیاز به آموزش مجدد، بیشتر یا تکمیلی داشته باشد، میبایست در کلاس ها شرکت کند.
به عنوان مثال از آنجایی که مشاغل تشریفاتی طیف گسترده ای از خدمات را شامل می شود، ابتدا نفرات آموزش های عمومی می بینند که شامل رعایت نکات بهداشت فردی و جمعی، رعایت آداب اجتماعی و نحوه برخورد با سایرین و … می باشد. سپس با توجه به نیاز کارفرما به نوع خاص نیروی تشریفات (پذیرایی ادارات، مهماندار هتل ها و رستوران ها، نفرات تشریفات همایش ها و سمینارها و …) آموزش تخصصی مربوطه را دریافت می کنند.
به عنوان مثالی دیگر، در حوزه نظافت (خدمات نظافت برج ها، خدمات نظافت ادارات و فروشگاه ها، خدمات نظافت بانک ها و موسسات و …) نیروهای عملیاتی همراه با آموزش های نحوه انجام نظافت محل کار، آشنایی کامل با وسایل کار خود، رعایت بهداشت فردی و جمعی و ایمنی، آموزش های رفتاری و رعایت آداب اجتماعی را نیز دریافت می کنند.
اساتید ما در کارلاین تمام تلاش خود را به کار می گیرند تا با تکمیل آموزش نیروها، آن ها را برای انجام وظایف خود هر چه بهتر آماده کنند.

در رابطه با آموزش نیرو ها هم اکنون با کارلاین مذاکره کنید.