تأمین نیروی عملیاتی ماهانه(مدیریت نیرو)

کارلاین پشتیبان کارفرمایان، حامی نیروها

اگر مجموعه شما بزرگ است و فرآیندهای پیچیده ای دارید و برای مدیریت نیروهای خود به کمک نیاز دارید، کارلاین کنار شما و همراه شماست. در خدمت تأمین نیروی عملیاتی ماهانه، نیروهای درخواستی را طبق معیار شما گزینش و استخدام می نمائیم و همچنین مدیریت و تمام مسئولیت های قانونی، حقوق و دستمزد و بیمه نیروها را به عهده می گیریم.

رویکرد ما در این روش تأمین نیرو مزایایی را برای شما به ارمغان می آورد از جمله:

  • تمرکز بیشتر بر اهداف سازمان با برونسپاری جذب و استخدام و مدیریت نیروها
  • صرفه جویی در هزینه و زمان
  • جلوگیری از تعدیل نیروها
  • حل مشکلات تأمین اجتماعی و وزارت کار

بنابراین کارفرمایان هیچ دغدغه ای از جانب نیروها نخواهند داشت و با خاطری آسوده و فراغ بال برای روزهای روشن آینده برنامه ریزی می کنند.

بیشترین خدماتی که در این زمینه کارلاین می تواند به کارفرمایان ارائه نماید شامل موارد ذیل است:

تأمین نیروی لجستیک انبارها و کارگر ساده

کارفرمایانی مانند کارخانه های تولیدی (نیروهای خط تولید)، شرکت های پستی و ارسال کالا، شرکت های پخش، صاحبان انبارها و سردخانه ها و فروشگاه های آنلاین و زنجیره ای از این خدمت برای برطرف کردن دغدغه و چالش های نیروی انسانی و تمرکز بیشتر بر اهداف خود بهره مند می گردند.

خدمات بسته بندی و جایجایی کالا

تأمین نیروی خدماتی نظافتی

یکی از چالش های مدیران مجتمع های بزرگ، نظافت برج ها و نگهداری مجتمع های مسکونی، تجاری و شهرک ها و فضای سبز می باشد. کارلاین با تخصص در زمینه های فوق و پشتیبانی 24 ساعته در رفع نگرانی های مدیران می کوشد.

تأمین نیروی تشریفات

حضور نیروی آموزش دیده و با تجربه امور تشریفات از ضروریات مجموعه هایی چون هتل ها، رستوران ها، ادارات، شرکت ها و … می باشد. کارلاین با تجارب گسترده در این زمینه می تواند یاری رسان کارفرمایان باشد.

تأمین نیروی خدمات اداری و فروشگاهی

اعزام نیروی خدماتی برای شرکت ها و ادارات خصوصی و دولتی نظیر بانک ها، بیمارستان ها و سازمان های بزرگ و همچنین تأمین نیروی فروشگاهی جهت مرتب سازی و چینش قفسه ها، نظافت امور مربوطه، کارلاین را قادر ساخته تا بخش عمده ای از مسائل کارفرمایان را مرتفع سازد.

فرصت استخدام سریع نیروهایتان را از دست ندهید و به ما اعتماد کنید