تأمین نیرو عملیاتی روزانه (ساعتی)

کارلاین پشتیبان کارفرمایان، حامی نیروها

در خدمت تأمین نیروی عملیاتی روزانه (ساعتی) ما خدمات چند جانبه ای را به شما ارائه می دهیم تا نیازتان به نیروهای روزانه (ساعتی) به نحو احسن برطرف شود؛ بدین صورت شما می توانید نیروها را با توجه به نیاز روزانه کسب و کار خود درخواست نمایید. این نیروها نفرات ثابت کارلاین هستند که به صورت روزانه (ساعتی) برای کارفرمایان عزیز اعزام می گردند و تمام نیروها تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی و مسئولیت مدنی هستند که مزایای ذیل را برای شما کارفرمایان به همراه دارد از جمله:

صرفه جویی در هزینه و زمان، اعزام سریع نیرو، بهره مندی از نیروهای با تجربه، ایجاد بالانس نیروها در افزایش و کاهش حجم کار، رفع مسئولیت های قانونی شامل امور بیمه و مالیات.

هنگامی که فروش متغیر دارید، با پیک کاری هفتگی، ماهانه و فصلی مواجه هستید یا در راه آغاز کاری نوین هستید، فرآیندهای ما شتاب، بهره وری و قدرت رقابت شما را بهبود می بخشد. بیشترین خدماتی که در این زمینه کارلاین می تواند به کارفرمایان ارائه نماید شامل موارد ذیل است:

تأمین نیروی لجستیک انبارها و کارگر ساده

مالکین کارخانه های تولیدی (نیروهای خط تولید)، شرکت های پستی و ارسال کالا، شرکت های پخش، صاحبان انبارها و سردخانه ها و فروشگاه های آنلاین و زنجیره ای به راحتی می توانند از این خدمت بهره مند گردند.

راننده

تأمین نیروی تشریفات

در پیک های هفتگی، مناسبتی یا فصلی، هتل ها، تالارها، رستوران ها، برگزار کنندگان و مجریان همایش ها و نمایشگاه ها می توانند با بهره مندی از این خدمت کارلاین به دغدغه های خود پایان دهند.

تأمین نیروی خدماتی نظافتی

با توجه به اینکه مرتب، تمیز و پاکیزه نگه داشتن محیط کار از اهمیت ویژه ای برخوردار و همیشه به عنوان چالشی برای کارفرمایان مطرح است، کارلاین با داشتن نفرات با تجربه در این زمینه می تواند آسودگی خیال کلیه کارفرمایان در اصناف مختلف را فراهم نماید.

خدمات نظافتی

رفع نگرانی تامین نیرو با کارلاین