کارگران را می توانیم جزو اقشار کم درآمد و آسیب پذیر در نظر بگیریم. همین موضوع باعث می شود که دولت تلاش کند تا حد امکان از این افراد حمایت کند و حقوق بیشتری برایشان در نظر بگیرد. یکی از قوانینی که برای حمایت از کارگران تصویب شده است، سنوات است. سنوات در واقع یکی از حقوق اولیه یک کارگر محسوب می شود و طبق وزارت کار تمامی کارفرما ها مجبور به پرداخت آن هستند. نکته مهم آن که پرداخت نکردن این حق سرپیچی از قانون است و در این صورت برای کارفرما ها مجازاتی در نظر گرفته می شود. برای یافتن پاسخ پرسش خود مبنی بر این که سنوات چیست و سنوات سالیانه چقدر است ، ادامه مقاله را مطالعه فرمایید. در این مقاله به طور کامل درمورد سنوات توضیحاتی ارائه شده است.

حق سنوات

تمامی کارگران طبق قانون کار علاوه بر مزایایی که در آخر هر ماه مانند حق مسکن، حق عائله مندی و خوار و بار و حق اولاد دریافت می کنند، حقوقی تحت عنوان حق سنوات نیز برای آن ها  در نظر گرفته می شود. حق سنوات در واقع به ازای هر سال سابقه کاری به کارگر تعلق می گیرد. حق سنوات را معمولا در پایان مدت کار یا زمانی که قرارداد بین کارگر و کارفرما به پایان می رسد، مطالبه و دریافت می کنند.

حق سنوات به اندازه سال هایی محاسبه می شود که فرد در یک شرکت یا کارخانه ای مشغول به کار بوده است؛ یعنی به ازای هر سال کار، کارگر باید مبلغی را به عنوان حق سنوات دریافت کند. از آنجایی که حق سنوات معمولا در پایان مدت کاری دریافت می شود، می توان به آن مزایای پایان کار یا پایان خدمت نیز گفت. در واقع حق سنوات را می توان معادل پاداش بازنشستگی دانست که دولت به کارکنان خود پس از کنار کشیدن از کار به آن ها پرداخت می کند.

درمورد این سوال که سنوات سالیانه چقدر است باید بگوییم که در صورتی که کارگر به هر دلیلی مانند فوت کردن، اخراج، ترک کار، تعدیل نیرو، بازخرید کردن یا بازنشسته شدن از کار بازمانَد، می تواند حق سنوات دریافت کند. همچنین یکی از شرایط دریافت حق سنوات این است که فرد، حداقل به مدت یک سال برای کارفرما خود کار کرده باشد. البته پرداخت حق سنوات برای کارکنانی که سابقه کاری کمتر از یک سال دارند نیز امکان پذیر است؛ اما نحوه محاسبه حق سنوات آن ها با کارگرانی سابقه کاری بیشتر از یک سال دارند متفاوت خواهد بود.

پایه سنوات

پیش از این که دریابیم سنوات سالیانه چقدر است ، بهتر است درمورد تفاوت های آن با پایه سنوات توضیحاتی بدهیم. حق سنوات با پایه سنوات متفاوت است؛ در حالی که بسیاری از افراد این دو را با یکدیگر اشتباه می گیرند. در واقع همان طور که اشاره شد حق سنوات پاداش پایان خدمت است که پس از قطع رابطه کاری بین کارگر و کارفرما به کارگر پرداخت می شود. اما پایه سنوات به ازای هر روز کاری برای جبران کمبود ها یا نقص های حقوق کارگران پرداخت می شود.

در حقیقت، پایه سنوات برای افزایش رضایت شغلی بر اساس سابقه کاری کارگران پرداخت می شود و آن را بر خلاف حق سنوات در پایان هر ماه به کارگر پرداخت می کنند. پایه سنوات در کنار حقوق ثابت و سایر مزایا مانند اضافه کاری به کارگران پرداخت می شود؛ بنابراین ممکن است آن را با نام حق سنوات روزانه نیز بشناسند.

بر خلاف حق سنوات، پایه سنوات مخصوص کارگرانی است که حداقل یک سال سابقه کاری داشته باشند؛ یعنی کارگران بعد از ابتدای سال کاری دوم می توانند پایه سنوات را دریافت کنند. کارگران فصلی نیز می توانند حق و حقوق سنوات را دریافت کنند. البته دانشجویان و دانش آموزانی که در تابستان کار می کنند، حق دریافت پایه سنوات را نخواهند داشت.

حق سنوات را چگونه محاسبه می کنند؟

درمورد این که سنوات سالیانه چقدر است و چگونه آن را محاسبه می کنند، این نکات را در نظر داشته باشید:

حق سنوات را بر اساس سال هایی که فرد در یک شرکت یا کارخانه نزد یک کارفرما مشخص مشغول به کار بوده است، محاسبه می کنند. حق سنوات را معمولا در پایان کار و اتمام قرارداد کاری و یا از کار افتادن فرد پرداخت می کنند؛ از این رو آن را با نام های دیگری از جمله مزایای پایان کار یا حقوق پایان خدمت نیز می شناسند. از کار افتادگی فرد می تواند به دلایل مختلفی مانند فوت، بازنشستگی یا فرسودگی باشد؛ در هر صورت کارفرما باید به تمامی کارگرانی که به مدت یک سال یا بیشتر به صورت متناب در محل کار حضور داشته و به کار مشغول بوده اند، معادل حقوق آخرین ماهی را که آن کارگر در آن سال دریافت می کرده است، بپردازد. درمورد این که سنوات سالیانه چقدر است ، می توان گفت که در محاسبه آن علاوه بر حقوق ثابتی که کارگران دریافت می کنند، مزایای آن ها مانند حق مسکن، حق خوار و بار، حق اولاد و … نیز می توانند تاثیر بگذارند؛ بنابراین پیش از محاسبه حق سنوات مزایای دریافتی کارگر را با دقت محاسبه می کنند. درباره این که سنوات سالیانه چقدر است و تفاوت حق سنوات با پایه سنوات چیست باید به این نکته نیز اشاره کنیم که شواری عالی کار هر ساله با صدور یک بخش نامه میزان و مبلغ پایه سنوات را به ازای هر روز کاری تعیین می کند؛ از این رو پایه سنوات به صورت سالانه تغییر می کند و در بیشتر اوقات ثابت نیست. همچنین آن دسته از کارگران که در کارگاه های مشمول طرح طبقه مشاغل، مشغول به کار اند، حقوق پایه سنوات خود را به ازای گروه های بیست گانه دریافت می کنند. پایه سنوات این گونه افراد به ازای هر روز کارکردشان محاسبه می شود.

فرمول محاسبه حق سنوات بر اساس قانون کار چگونه است؟

برای محاسبه حق سنوات سالیانه فرمول مخصوصی در دست است. برای پرداخت حق سنوات، حقوق پایه همان سال را در نظر می گیرند، سپس آن را در تعداد روز هایی که فرد مشغول به کار بوده است، ضرب می کنند و نتیجه به دست آمده را تقسیم بر تعداد روز های سال که 365 است، می کنند. برای افرادی که در یک مکان ثابت بیش از یک سال سابقه کاری داشته باشند، حق سنوات این گونه پرداخت می شود:

  • فرمول محاسبه حق سنوات

ضرب حقوق کارگر در تعداد روز های کاری تقسیم بر روز های سال (365)

  • فرمول محاسبه پایه سنوات

ضرب تعداد روز های کاری کارگر در مبلغ مشخص شده وزارت کار برای پایه سنوات که معمولا به صورت سالانه دچار تغییر می شود.

به افرادی که پایه سنوات سال های قبل خود را دریافت نکرده اند و می خواهند بدانند که سنوات سالیانه چقدر است ، این پیشنهاد را می دهیم که برای محاسبه حق سنوات سال های گذشته خود به ماخذ پایه حقوق وزارت کار در سال 1402، مراجعه کنند.

برای این که بهتر فرمول محاسبه حق سنوات را درک کنید، بهتر است که یک مثال بزنیم. تصور کنید که آخرین حقوق دریافتی یک کارگر پنج میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان بوده است و میزان کارکرد او در یک سال نیز 300 روز بوده است. با این حساب بر اساس فرمول حقوق سنوات سالیانه فرد 4 میلیون ششصد و چهل و چهار هزار تومان خواهد بود. همچنین در صورتی که کارگر حق سنوات سال های قبل خود را دریافت نکرده باشد و حال قصد داشته باشد آن ها را به صورت یک جا دریافت کند، کافرما وظیفه دارد که حق سنوات سال های گذشته او را نیز محاسبه کند و بعد از جمع زدن آن ها، مبلغ نهایی را به کارگر پرداخت کند.

درمورد نحوه پرداخت پایه سنوات نیز باید گفت که بر اساس بخشن امه وزارت کار، کارگرانی که در سال 1402 به یک سال سابقه کاری می رسند و یا این که یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آن ها گذشته است، روزانه مبلغی را تحت عنوان پایه سنوات دریافت خواهند کرد. به همین ترتیب برای دریافت پایه سنوات کارگر در سال 1401 کافی است که مبلغ 7000 تومان را در روز های کارکرد فرد ضرب کنید. البته با توجه به اعلام نشدن این مبلغ برای سال 1402، نمی توان آن را به طور دقیق محاسبه کرد.

نتیجه گیری

یکی از قوانینی که توسط وزارت کار برای حمایت از قشر کارگر وضع شده است، حق سنوات و پایه سنوات است که تمامی کارگرانی که در یک مکان مشخص یک سال سابقه کاری داشته باشند، می توانند از آن بهره مند شوند. البته پرداخت حق سنوات برای کارگرانی که کمتر از یک سال سابقه کاری دارند نیز ممکن است؛ ولی نحوه محاسبه آن متفاوت خواهد بود. در این مقاله برای این که بدانید سنوات سالیانه چقدر است ، درمورد آن، تفاوتش با پایه سنوات، فرمول دقیق محاسبه آن به همراه مثال  توضیحاتی ارائه شد. امیدوارم خواندن این مقاله به شما، چه در جایگاه کارفرما و چه در جایگاه کارگر کمک کرده باشد و با آن راحت تر بتوانید به محاسبه حق سنوات و پایه سنوات سالیانه بپردازید.