مدل شایستگی مک کللند چارچوبی برای شناسایی و ارزیابی شایستگی هایی است که برای موفقیت در یک شغل یا نقش خاص مورد نیاز است.
این توسط دیوید مک کللند، روانشناس که علاقه مند به درک آنچه باعث موفقیت افراد می شود، ایجاد شد.

مک کللند معتقد بود که سه عامل کلیدی در موفقیت وجود دارد:

توانایی: به مهارت ها و دانشی اطلاق می شود که برای انجام کار لازم است.
انگیزه: این به انگیزه و تمایل به انجام خوب کار اشاره دارد.
فرصت: این به شانس استفاده از توانایی ها و انگیزه های خود برای موفقیت اشاره دارد.

مدل شایستگی مک کللند بر عامل دوم یعنی انگیزه تمرکز دارد.

مک کللند معتقد بود که سه نیاز اساسی وجود دارد که به افراد انگیزه می دهد:

نیاز به موفقیت: میل به دستیابی به اهداف چالش برانگیز و بهبود عملکرد است.
نیاز به وابستگی: این میل به دوست داشتن و پذیرش توسط دیگران است.
نیاز به قدرت: این میل به نفوذ و کنترل دیگران است.

مک کللند معتقد بود که نیاز به موفقیت مهمترین عامل تعیین کننده موفقیت در اکثر مشاغل است.
او همچنین معتقد بود که نیاز به وابستگی و نیاز به قدرت می تواند در برخی مشاغل مهم باشد، اما به اندازه نیاز به دستاورد مهم نیست.

مدل شایستگی مک کللند برای سال‌ها توسط سازمان‌ها برای شناسایی و ارزیابی شایستگی‌هایی که برای موفقیت در یک شغل یا نقش خاص مورد نیاز است، استفاده می‌شود.
این ابزار ارزشمندی برای سازمان هایی است که به دنبال استخدام و ارتقای بهترین افراد برای کار هستند.

نحوه استفاده از مدل شایستگی مک کللند

مدل شایستگی مک کللند را می توان به روش های مختلفی مورد استفاده قرار داد. می توان از آن استفاده کرد:

شایستگی هایی را که برای موفقیت در یک شغل یا نقش خاص مورد نیاز است، شناسایی کنید.
شایستگی های کارکنان فعلی را برای تعیین نقاط قوت و ضعف آنها ارزیابی کنید.
برنامه های آموزشی را برای کمک به کارکنان توسعه دهید تا شایستگی هایی را که برای موفقیت نیاز دارند توسعه دهند.
کارمندان جدیدی را استخدام کنید که شایستگی های لازم برای کار را دارند.
ارتقاء کارکنانی که شایستگی های لازم برای سطح بعدی مسئولیت را دارند.

مزایای استفاده از مدل شایستگی مک کللند

استفاده از مدل شایستگی مک کللند مزایای زیادی دارد. برخی از مزایا عبارتند از:

می تواند به سازمان ها کمک کند تا بهترین افراد را برای این شغل استخدام کرده و ارتقا دهند.
می‌تواند به سازمان‌ها کمک کند تا برنامه‌های آموزشی را توسعه دهند که در کمک به کارکنان در توسعه شایستگی‌هایی که برای موفقیت نیاز دارند، مؤثر باشد.
می تواند به سازمان ها کمک کند تا نیروی کار مولدتر و با انگیزه بیشتری ایجاد کنند.
این می تواند به سازمان ها کمک کند تا نتیجه نهایی خود را بهبود بخشند.

محدودیت های مدل شایستگی مک کللند

مدل شایستگی مک کللند ابزار ارزشمندی است، اما بدون محدودیت نیست. برخی از محدودیت های مدل عبارتند از:

توسعه و اجرای مدل شایستگی می تواند زمان بر و پرهزینه باشد.
مدل می تواند ذهنی باشد، و مهم است که قبل از استفاده از مدل، درک روشنی از شایستگی هایی که برای کار لازم است داشته باشید.
استفاده از این مدل در مشاغلی که بسیار پیچیده هستند یا به طیف وسیعی از مهارت ها و توانایی ها نیاز دارند، می تواند دشوار باشد.

نتیجه

مدل شایستگی مک کللند ابزار ارزشمندی برای سازمان هایی است که به دنبال استخدام و ارتقای بهترین افراد برای کار هستند. این مدل می‌تواند به سازمان‌ها کمک کند تا شایستگی‌هایی را که برای موفقیت در یک شغل یا نقش خاص مورد نیاز است شناسایی کنند و می‌توان از آن برای ارزیابی شایستگی‌های کارکنان فعلی و توسعه برنامه‌های آموزشی برای کمک به کارکنان برای توسعه شایستگی‌هایی که برای موفقیت نیاز دارند، استفاده کرد.