مصاحبه و گزینش نیروی مدنظر کارفرما

کارلاین پشتیبان کارفرمایان، حامی نیروها

با توجه به این باور همگانی که کارکنان یک سازمان ارزشمندترین سرمایه آن مجموعه هستند و موفقیت سازمان ها به نیروهای آن ها وابسته است، مسئله جذب و استخدام کارآمد حیاتی می نماید. حال نکته مهم این است که چگونه
فرآیند جذب و استخدام انجام شود تا به صورت بهینه نفرات به کار گرفته شوند.
فرآیند جستجو، ارزیابی و به کار گیری نیرو علاوه بر اینکه به واحدی جداگانه با متخصصین امر نیاز دارد، زمان و هزینه زیادی نیز طلب می کند. این در حالی است که کارلاین با داشتن تجربه وسیع در این زمینه مسئولیت این کار را بر عهده می گیرد و این فرآیند را طی می کند.
بر این اساس کارلاین گام به گام مراحل را طی می کند تا کارفرمایان بدون دغدغه تامین نیرو به مسائل استراتژیک خود بپردازند.
مراحلی که کارلاین برای جذب و استخدام نفرات مد نظر کارفرمایان طی می کند شامل موارد ذیل است:

۱. نیاز سنجی کارفرمایان


بدین منظور متخصصین کارلاین مشخصات مد نظر کارفرما را برای نیرو ها، شرح شغلی و سایر شرایط آن ها دریافت می کنند.

۲. شناسایی نفرات بالقوه

برای انجام این کار پس از اعلام موقعیت شغلی، رزومه های دریافتی یک به یک بررسی می شوند و نفراتی که بیشترین شباهت و نزدیکی را به آن موقعیت داشته باشند انتخاب می شوند.

۳. ارزیابی نفرات انتخابی

پس از آنکه رزومه ها بررسی و نفرات انتخاب شدند طی مصاحبه تلفنی ارزیابی اولیه صورت می پذیرد و افراد واجد شرایط برای مصاحبه ثانویه دعوت می شوند. در مصاحبه حضوری متخصصین کارلاین و مشاوران جذب با روش های خود (مصاحبه های تخصصی جذب، آزمون های مختلف و …) متقاضیان را ارزیابی و نتایج حاصله را مکتوب می نمایند.

۴. پس از بررسی نتایج، نفرات انتخاب و به همراه ارزیابی انجام شده به کارفرما ارجاع می شوند.


با این روش فرآیندهای استخدام کارفرمایان کارآمدتر، سریع تر و کم هزینه تر خواهد بود. کارفرمایانی که تعداد نفرات استخدامی زیادی دارند مانند تیم پشتیبان و خدمات پس از فروش محصولات تجاری می توانند به راحتی و در کمترین زمان ممکن از خدمات کارلاین بهره مند شوند.
کارلاین برای استخدام نیروی انسانی مجموعه شما برای هر شغلی و به هر تعدادی آمادگی لازم را دارد و در مسیر جذب و استخدام کارفرمایان عزیز با اتکا به تجربه و متخصصین خود شما را همراهی می نماید.

فرآیندهای کارآمدتر استخدام با کارلاین