جلوگیری از تعدیل نیرو
برای جلوگیری از تعدیل نیرو باید چه کار هایی انجام دهید؟
تعدیل نیرو برخلاف چیزی که به نظر می رسد هزینه های پنهان زیادی دارد. هزینه های مانند هزینه گردش نیرو کار، استخدا
علت های وضع قانون کار برای کارگران
کارگران قشر عظیمی از جامعه را تشکیل می دهند و برای مفهوم کارگر، تعریف مشخصی ارائه شده و به همین دلیل قوانین مخت
حقوق قانون کار برای خانم ها
از حقوق قانون کار برای خانم ها چه می دانید؟
  حقوق قانون کار برای خانم ها برای برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان است. تبعیض جنسیتی یکی از مشکلاتی است که
قوانین تعدیل نیرو و حقوق کارکنان
با قوانین تعدیل نیرو و حقوق کارکنان در این فرایند آشنا شوید
تعدیل نیرو یکی از راه هایی است که کارفرما برای کاهش هزینه ها از آن استفاده می کند. فرایند تعدیل نیرو شاید در نظر
درمورد ساعت کاری قانون کار چه می دانید ؟
میزان حقوق و دستمزد کارگران در بیشتر مواقع بر اساس میزان ساعت کاری آن ها در هفته تعیین و معمولا به صورت ماهانه
عواقب تعدیل نیرو
عواقب تعدیل نیرو چیست؟
تعدیل کارکنان یک مسئله مهم و دائمی در حوزه منابع انسانی است. بسته به مشکلات و چالش های مختلف بازار، ممکن است شر