هویت سازمانی

عقاید بنیادین سازمان، راهنمای تصمیم گیری در کارلاین

چشم انداز

ایجاد در دسترس ترین و اقتصادی ترین راهکارها برای خلق یک تجربه لذت بخش برونسپاری تامین نیروی انسانی به طوری که اولین انتخاب قابل اتکا برای کارفرمایان و کارجویان در ایران باشد.

karline vission

مأموریت

تسهیل، حمایت و بهسازی فرآیند انجام کار با تامین، توانمندسازی و ساماندهی نیروی کار و خلق ارزش نوآورانه در راستای تحقق اهداف کلیه ذی نفعان برای دستیابی به موفقیت و آینده ای بهتر.

ارزش های بنیادی کارلاین​

ک: کار تیمی

 1. ما به عنوان یک تیم همدل با هم کار می کنیم تا به نتایج خارق العاده ای فراتر از توانایی های فردی خود برسیم.
 2. ما باور داریم که دانش، تجربه و دیدگاه‌های مختلف در تیم، همراه با تلاش گروهی ما را قوی‌ تر، نوآورتر و به موفقیت نزدیکتر می نماید.
 3. ما منظم، هماهنگ و متمرکز بر اهداف تیم هستیم و از زحمات یکدیگر تجلیل و قدردانی می کنیم.
کار تیمی در کارلاین

ا: اصول اخلاقی

 1. ما کار درست را انجام می دهیم حتی زمانی که هیچ کس ما را تماشا نمی کند.
 2. ما به قول خود پایبندیم و مسئولیت گفتار، اعمال، تصمیمات و اقدامات خودمان را می پذیریم و به یکدیگر و انتقادات دیگران احترام می گذاریم.
 3. ما باور داریم که همه سزاوار فرصت های برابر بوده و برای تفاوت های فردی و فرهنگی به عنوان نقطه قوت خودمان ارزش قائل هستیم.

ر: رضایت ذی نفعان

 1. ما خدمات خود را فراتر از انتظار ارائه می دهیم و با ذینفعانمان به گونه ای رفتار می کنیم که می خواهیم با ما رفتار شود.
 2. ما همواره تلاش می کنیم تا تاثیرات مثبتی در زندگی ذینفعانمان را ایجاد کنیم به طوری که منجر به ایجاد حس رضایت در ایشان شود.
 3. ما زمانی موفق هستیم که با ایجاد شرایط برد – برد، ذینفعانمان نیز موفق باشند، موفقیت امری متقابل است.

ل: لذت و حال خوب

 1. ما معتقدیم که همه باید دیده شوند، شنیده شوند، ارج نهاده شوند و برای موفقیت توانمند گردند، چرا که از موفقیت دیگران لذت میبریم.
 2. ما باور داریم که هر یک از ما نقش مهمی در موفقیت شرکت ایفا می کنیم بنابراین برای آسایش، افزایش تعادل کار و زندگی و ارتقاء سلامت و حال خوب یکدیگر تلاش می کنیم.
 3. ما با اشتیاق کار می کنیم، موفقیت های خود را جشن می گیریم و باهم با چالش های آتی روبه رو می شویم.
حال خوب در کارلاین

ا: اعتلا

 1. ما به طور مداوم به دنبال بهبود مستمر خود و خدماتمان هستیم و اطمینان حاصل می کنیم که کارمان تأثیر مثبتی بر جامعه دارد.
 2. ما معتقدیم موفقیت تنها با همراهی سرمایه های انسانی خلاق و یادگیرنده میسر است. بنابراین آنچه را که یاد می گیریم به اشتراک می گذاریم.
 3. ما تغییرات را با آغوش باز می پذیریم و راه های نوآورانه ای برای بهبود عملکرد خود پیدا می کنیم.
اعتلا کارلاین

ی: یاری رسانی و کمک

 1. ما از دیگران حمایت می کنیم تا رشد کنند و به روشی کار کنند که به بهترین نسخه از خودشان تبدیل شوند.
 2. ما کمک و یاری رساندن به دیگران را مسئولیت اجتماعی خود می دانیم و برای کمک به یکدیگر پیش قدم می شویم.
 3. ما متعهد به کمک به یکدیگر با تواضع و احترام هستیم.

ن: نتیجه گرایی

 1. ما همیشه به دنبال ساده ترین، عملی ترین و موثرترین راه حل برای هر موضوعی هستیم.
 2. ما مسئولیت پذیری و جسارت در عمل بدون ترس از شکست را تشویق می کنیم.
 3. ما معتقدیم ایده‌ها و راه‌ حل‌های نوآورانه می‌توانند توسط هر فردی با هر نقشی مطرح شود، چرا که باور داریم استفاده از خرد جمعی ما را به سوی بهترین ها سوق میدهد.
نتیجه گرایی در کارلاین

تا رسیدن به هدف فقط 10 دقیقه فاصله دارید

رویکردهای متنوع برونسپاری با کارلاین