درآمد بیشتر

طرح تشویقی کارلاین (پاداش هفتگی)

علاوه بر درآمد خود، پاداش نیز دریافت نمایید.

قدردانی

طرح تشویقی کارلاین پاداش هفتگی

همکاران کارلاین، علاوه بر درآمد روزانه خود، از مزایای متعددی نیز بهره‌مند می‌شوند. یکی از این مزایا، طرح‌های تشویقی است که به منظور حمایت از همکاران و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده، در نظر گرفته شده است. همکاران کارلاین با انجام این طرح‌ها و کسب امتیازات لازم، می‌توانند علاوه بر درآمد خود، پاداش هفتگی دریافت نمایند.

هفته اول طرح

از 1402/08/20
تا 1402/08/26

تمام شد

هفته دوم طرح

از 1402/08/27
تا 1402/09/03

تمام شد

هفته سوم طرح

از 1402/09/04
تا 1402/09/10

تمام شد

هفته چهارم طرح

از 1402/09/11
تا 1402/09/17

تمام شد

هفته اول طرح

از 1402/10/16
تا 1402/10/22

فرصت دارید

هفته دوم طرح

از 1402/10/23
تا 1402/10/29

فرصت دارید

هفته سوم طرح

از 1402/10/30
تا 1402/11/06

فرصت دارید

هفته چهارم طرح

از 1402/11/07
تا 1402/11/13

فرصت دارید

پاداش

شرایط کارکرد دریافت پاداش

با توجه به اینکه در هر هفته چند روز کارکرد دارید، پاداش خواهید گرفت!

250 هزار تومان پاداش

شرایط: پنج روز کارکرد بدون جمعه در هر هفته

350 هزار تومان پاداش

شرایط: پنج روز کارکرد با جمعه در هر هفته

350 هزار تومان پاداش

شرایط: شش روز کارکرد بدون جمعه در هر هفته

450 هزار تومان پاداش

شرایط: شش روز کارکرد با جمعه در هر هفته

500 هزار تومان پاداش

شرایط: هفت روز کارکرد در هر هفته

قوانین دریافت پاداش

1. پاداش به عملکرد در هر هفته حساب می شود. (عملکرد هر هفته به هفته ی بعد منتقل نمی شود.)

2.در صورت داشتن حتی یک جریمه ی غیبت و لغو، پاداش با داشتن کارکرد 5 یا 6 روز تعلق نخواهد گرفت.

3.کارکرد باید در طول هفته زیر 5 یا 6 روز نباشد.

4.در صورت گزارش بی نظمی و نارضایتی از طرف کارفرما، مشمول دریافت پاداش با وجود کارکرد نخواهند شد

5.نیروهایی که در طول پروژه استعفا بدهند شامل پاداش نخواهند شد.

با تشکر کارلاین