قرارداد کار پاره وقت، قراردادی است که در آن کارگر کمتر از 8 ساعت در روز و 44 ساعت در هفته کار می کند.

شرایط صحت قرارداد کار پاره وقت

قرارداد کار پاره وقت باید شرایط زیر را داشته باشد:

  • مشروعیت: موضوع قرارداد باید قانونی و مشروع باشد.
  • معین بودن: موضوع قرارداد باید به طور دقیق مشخص شده باشد.
  • عدم ممنوعیت قانونی و شرعی: طرفین قرارداد نباید از نظر قانونی و شرعی ممنوع از تصرف اموال باشند.

محاسبه حقوق، عیدی و سنوات کارگر پاره وقت

حقوق، عیدی و سنوات کارگر پاره وقت به نسبت ساعات کاری وی محاسبه می شود. به عنوان مثال، اگر یک کارگر پاره وقت روزانه 4 ساعت کار کند، حقوق روزانه وی 25 درصد حقوق روزانه کارگر تمام وقت خواهد بود.

مزایا و معایب کار پاره وقت

مزایا:

  •  کار پاره وقت به کارگران این امکان را می دهد که همزمان با کار، تحصیل، فعالیت های اجتماعی یا خانوادگی خود را نیز انجام دهند.
  • کاهش استرس و فشار کاری: کار پاره وقت باعث می شود که کارگران زمان بیشتری برای استراحت و تفریح داشته باشند و از استرس و فشار کاری کمتری رنج ببرند.
  • افزایش فرصت های شغلی: کار پاره وقت برای افراد دارای محدودیت های زمانی یا جسمی، فرصت های شغلی بیشتری ایجاد می کند.

معایب:

  • کاهش درآمد: درآمد کارگران پاره وقت به نسبت کارگران تمام وقت کمتر است.
  • عدم برخورداری از برخی مزایای کار تمام وقت مانند بیمه تامین اجتماعی و بیمه بیکاری: کارگران پاره وقت ممکن است از برخی مزایای کار تمام وقت مانند بیمه تامین اجتماعی و بیمه بیکاری برخوردار نباشند.

مقدار مرخصی در قرارداد پاره وقت

نکات مهم در مورد مرخصی در قرارداد کار پاره وقت
مرخصی استعلاجی برای کارگران پاره وقت مانند کارگران تمام وقت است.
مرخصی بدون حقوق برای کارگران پاره وقت مانند کارگران تمام وقت است.
مرخصی با حقوق برای کارگران پاره وقت به نسبت ساعات کاری وی محاسبه می شود

مقدار مرخصی در قرارداد پاره وقت به توافق بین کارگر و کارفرما بستگی دارد. در قانون کار ایران، هیچ محدودیتی برای مقدار مرخصی کارگران پاره وقت وجود ندارد.

مرخصی استعلاجی

مرخصی استعلاجی برای کارگران پاره وقت مانند کارگران تمام وقت است. به این معنا که کارگران پاره وقت در صورت بیماری یا حادثه، می توانند از مرخصی استعلاجی با مزد استفاده کنند.

مرخصی بدون حقوق

مرخصی بدون حقوق برای کارگران پاره وقت مانند کارگران تمام وقت است. به این معنا که کارگران پاره وقت می توانند با توافق با کارفرما، از مرخصی بدون حقوق استفاده کنند.

مرخصی با حقوق

مرخصی با حقوق برای کارگران پاره وقت به نسبت ساعات کاری وی محاسبه می شود. به عنوان مثال، اگر یک کارگر پاره وقت روزانه 4 ساعت کار کند، مرخصی با حقوق وی 25 درصد مرخصی با حقوق کارگر تمام وقت خواهد بود.

مقدار مرخصی با حقوق در قرارداد کار پاره وقت

در قرارداد کار پاره وقت، مقدار مرخصی با حقوق باید به طور دقیق مشخص شود. به عنوان مثال، ممکن است در قرارداد کار پاره وقت، به این صورت ذکر شود که کارگر پاره وقت حق استفاده از 10 روز مرخصی با حقوق در سال را دارد.