نیروی انسانی و اهمیت آن در مدیریت شرکت

2023-07-20T10:59:43+00:00

نیروی انسانی به معنای مجموعه کارکنان و پرسنلی است که در یک سازمان کوچک فعالیت می‌کنند. این نیروها در سطوح مختلف شغلی و با مسئولیت‌های متفاوتی فعالیت دارند، از جمله مدیران، سرپرستان، کارشناسان، کارمندان و کارگران. اهمیت نیروی انسانی نیروی انسانی اهمیت بسیاری در راه‌اندازی و موفقیت یک شرکت کوچک دارد. تولید و اشتغال مسائلی است [...]

مدیریت منابع انسانی در مشاغل کوچک: چالش‌ها، راهکارها و بهره‌وری

2023-07-19T09:59:23+00:00

مدیریت منابع انسانی (HRM) فرآیند برنامه ریزی، سازماندهی، استخدام، آموزش، توسعه، مدیریت و ارزیابی منابع انسانی یک سازمان است. هدف HRM کمک به سازمان برای دستیابی به اهداف خود از طریق استفاده موثر از منابع انسانی است. مشاغل کوچک در اقتصادهای جهانی نقش بسزایی را ایفا می‌کنند و به عنوان مهمترین منبع ایجاد شغل و توسعه [...]

مشاوره برونسپاری منابع انسانی

2023-07-18T21:32:33+00:00

از استخدام و آموزش گرفته تا حقوق، دستمزد و مزایا، مدیریت تعداد کارمندان یک کسب و کار، مدیریت عملکرد نیروی کار و منابع انسانی یک شرکت یا سازمان می‌تواند یک کار دلهره آور و دشوار باشد. در این زمان مشاوره برونسپاری منابع انسانی می‌تواند به تصمیم‌گیری درست سازمان منجر شود. مشاوره و برونسپاری منابع انسانی در [...]