رفتار سازمانی پرسنل

2023-04-29T05:49:16+00:00

رفتار سازمانی رشته ای از مطالعات است که بر رفتار افراد و گروه های درون سازمانی تمرکز دارد. این یک زمینه پیچیده و چند وجهی است که بر اساس نظریه ها و تحقیقات رشته های مختلف از جمله روانشناسی، جامعه شناسی و اقتصاد است. جنبه های مختلفی از رفتار سازمانی وجود دارد که می توان آنها [...]

مدیریت عملکرد منابع انسانی

2023-04-29T05:52:39+00:00

مدیریت عملکرد یکی از وظایف حیاتی منابع انسانی (HR) است. این فرآیند تعیین اهداف، نظارت بر عملکرد و ارائه بازخورد به کارکنان است. مدیریت عملکرد به چند دلیل مهم است، از جمله: بهبود عملکرد کارکنان: مدیریت عملکرد می تواند با ارائه اهداف و انتظارات روشن به کارکنان و ارائه بازخورد در مورد عملکردشان به بهبود عملکرد [...]

تکنیک های برنامه ریزی منابع انسانی

2023-04-29T05:55:30+00:00

برنامه ریزی منابع انسانی (HRP) فرآیند پیش بینی و برآوردن نیازهای منابع انسانی یک سازمان است. این یک کارکرد حیاتی هر سازمانی است، زیرا کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که سازمان دارای افراد مناسب با مهارت های مناسب در مکان های مناسب در زمان مناسب است. تعدادی از تکنیک های مختلف HRP وجود دارد [...]

انواع مدل های ارزیابی عملکرد

2023-04-29T05:58:20+00:00

ارزیابی عملکرد فرآیندی است که به سازمان ها کمک می کند تا عملکرد کارکنان خود را ارزیابی کنند. بخش مهمی از مدیریت منابع انسانی است، زیرا می تواند برای شناسایی مناطقی که کارکنان نیاز به بهبود دارند، برای ارائه بازخورد، و تصمیم گیری در مورد پاداش، ترفیع و خاتمه استفاده شود. تعدادی مدل مختلف ارزیابی عملکرد [...]

مدل شایستگی مک کللند چیست؟

2023-04-25T07:31:33+00:00

مدل شایستگی مک کللند چارچوبی برای شناسایی و ارزیابی شایستگی هایی است که برای موفقیت در یک شغل یا نقش خاص مورد نیاز است. این توسط دیوید مک کللند، روانشناس که علاقه مند به درک آنچه باعث موفقیت افراد می شود، ایجاد شد. مک کللند معتقد بود که سه عامل کلیدی در موفقیت وجود دارد: توانایی: [...]

بارگذاری پست های بیشتر