قرارداد کار پاره وقت چیست؟

2023-09-22T13:41:43+00:00

قرارداد کار پاره وقت، قراردادی است که در آن کارگر کمتر از 8 ساعت در روز و 44 ساعت در هفته کار می کند. شرایط صحت قرارداد کار پاره وقت قرارداد کار پاره وقت باید شرایط زیر را داشته باشد: مشروعیت: موضوع قرارداد باید قانونی و مشروع باشد. معین بودن: موضوع قرارداد باید به طور دقیق مشخص شده [...]