خدمات تامین منابع انسانی

صفحه اصلی/خدمات تامین منابع انسانی

برای جلوگیری از تعدیل نیرو باید چه کار هایی انجام دهید؟

2023-02-05T11:54:28-01:00

تعدیل نیرو برخلاف چیزی که به نظر می رسد هزینه های پنهان زیادی دارد. هزینه های مانند هزینه گردش نیرو کار، استخدام و آموزش افراد جدید. به همین دلیل تعدیل نیرو باید آخرین راه شما برای کاهش هزینه ها باشد. البته اگر آینده کسب و کار شما نامشخص باشد، تعدیل نیرو تنها اقدامی است که به [...]

علت های وضع قانون کار برای کارگران

2023-02-05T11:52:31-01:00

کارگران قشر عظیمی از جامعه را تشکیل می دهند و برای مفهوم کارگر، تعریف مشخصی ارائه شده و به همین دلیل قوانین مختلفی برای آن ها تدوین شده است که برخی برای حمایت از آن ها و برخی دیگر نیز برای تعیین وظایف و حقوق آن ها است. قانون کار برای کارگران شامل موارد بسیار زیادی [...]

از حقوق قانون کار برای خانم ها چه می دانید؟

2023-02-05T11:45:53-01:00

  حقوق قانون کار برای خانم ها برای برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان است. تبعیض جنسیتی یکی از مشکلاتی است که خانم ها در محل کار با آن روبرو می شوند. درواقع تبعیض جنسیتی یعنی اینکه با یک کارمند به دلیل هویت جنسی رفتار متفاوت و نامطلوبی شود. بعضی زنان در محل کار مورد آزار [...]

با قوانین تعدیل نیرو و حقوق کارکنان در این فرایند آشنا شوید

2023-02-05T11:43:52-01:00

تعدیل نیرو یکی از راه هایی است که کارفرما برای کاهش هزینه ها از آن استفاده می کند. فرایند تعدیل نیرو شاید در نظر کارفرمایان ساده به نظر برسد. کارفرمایان فکر می کنند در زمان تعدیل نیرو به یک کارمند اطلاع می دهند که به علت تعدیل نیرو با آن ها قطع همکاری می شود و [...]

درمورد ساعت کاری قانون کار چه می دانید ؟

2023-02-05T11:33:23-01:00

میزان حقوق و دستمزد کارگران در بیشتر مواقع بر اساس میزان ساعت کاری آن ها در هفته تعیین و معمولا به صورت ماهانه پرداخت می شود. در واقع، ساز و کار تعیین ساعت، نحوه پرداخت اضافه کار، میزان مرخصی و به طور کلی تمام مواردی که در زمینه پرداخت حقوق بین کارگر و کارفرما مطرح می [...]

بارگذاری پست های بیشتر