اهمیت اعتماد به کارکنان – اگر به کارکنان اعتماد نداریم، چه کنیم؟

2023-12-02T12:47:15-01:00

اعتماد، یکی از مهم‌ترین ارکان هر رابطه‌ای، از جمله روابط کاری است. اعتماد بین مدیران و کارکنان، نقشی اساسی در موفقیت سازمان ایفا می‌کند. وقتی مدیران به کارکنان خود اعتماد دارند، کارکنان احساس مسئولیت و تعهد بیشتری می‌کنند و با انگیزه بیشتری کار می‌کنند. در نتیجه، بهره‌وری سازمان افزایش می‌یابد. راهکار برای مقابله با بی‌اعتمادی در [...]